Vad är Plenum...

Plenum är ett fullfjädrat system för att hantera parlamentarisk debatt och beslut med integrering av ledamotsregister, närvarohantering, webb-tv och mikrofoner. Systemet är utvecklat i tätt samarbete med våra kunder sedan 2003 och med deras krav på möteshantering.
Då alla kommun- och landstingsfullmäktige fungerar på ungefär samma sätt är Plenum det ideala verktyget för ert fullmäktige. Systemet är anpassningsbart för att möta de lokala behov som kan efterfrågas.

"Softfact"

 • Personregister med parti, valkrets, succession, vikt röstlängd, notering, etc.
 • Möteshantering med agenda, arvoden, importrutiner etc.
 • Närvarohantering med kvittning, inloggning manuellt, pinkod, lösenord eller kort beroende på hårdvara.
 • Debattstöd med talarlistor, talartider, partivisa talartider, utskrifter automatisk styrning av mikrofoner och kamerapositioner.
 • Votering med ordförandes utslagsröst, vikter, kvittning, utskrifter på personnivå, etc.
 • Meddelandehantering med möjlighet att kommunicera med andra inom systemet såsom reception, kansli, tekniker eller publika meddelanden på projektor.
 • "Hardfact"

 • Olika information på olika skärmar, projektorer såsom viss information visas i salen och annan information finns i foajé eller hos ordförande.
 • XML feed som tillhandahåller information till externa klienter som webbtv indexiering, grafiska skyltar på interntv, intranät etc.
 • Automatisk tv produktion då Plenum kan styra då bildmixer och positionering av kameror, klippbilder och skyltinläggningar.
 • Kopplingar för Crestron styrsystem för integrering av salsfunktioner i Plenum
 • Teknikerklient som övervakar system och kan interagera med ordförande och sekreterare
 • Pekskärmar till ordföranden för att styra debatt och voteringar
 • Styrning av Televic mikrofonsystem och dess hårdvara såsom knappar, kortläsare, dioder.
 • Webbaserat gränssnitt för ledamöter då mobilitet efterfrågas, ledamot kan använda mobiltelefon/iPad/Android/PC/Mac för sina funktioner
 • Installation

  Client-Server

  Plenum installeras normalt i kommunen eller landstingets egen IT miljö för att på så sätt få en tydlig förvaltningsmodell inom organisationen. Gör det även lättare för IT enhet att kunna integrera system i de redan befintliga rutinerna såsom backuper, patchning, underhåll.
  Det finns även möjlighet för molnbaserad tjänst av Plenum men då i en begränsad version då svårigheter genast infinner sig med kopplingar till fysisk AV-hårdvara såsom mikrofoner, projektorer, styrsystem och videosystem.

  Referenser

  Fasta installationer

  Stockholms stadshus
  Västerås stad
  Österåkers kommun
  Flens kommun
  Region Västernorrland
  Göteborgs stad
  Sundbybergs kommun
  Region Västmanland
  Sollentuna kommun
  Ung Göteborg
  Västra Götalandsregionen

  Webbsändning

  Automatstyrt eller semiautomatik

  Plenum har en XML modul som hanterar att skicka all debattinformation till externa klienter eller spara en XML fil utanför en brandvägg. Detta gör att man på ett plattformsoberoende sätt kan låta andra system ta del av live data från Plenum.
  Q enter Production tillhandahåller även mjukvarorna AutoQ och TitleQ som ger en Auto eller semiautomatisk webbsändning, kamerastyrning, bildklippning, namnskyltar

  BYOD
  Webbgränssnitt, pekskärmar

  Mobilitet är en avgörande faktor i många fall men lika viktigt är det med stabilitet och handhavande. Vi har lyckats att kombinera detta med enkelt handhavande med pekskärmar för ordföranden och webbgränssnitt för ledamöter som anpassats efter touch enheter såsom iPads.

  Televic
  Parlamentarisk hårdvara

  Vi har arbetat med belgiska Televic sedan slutet på 90 talet och är den hårdvaran som vi fortsätter att implementera när det gäller fast utrustning i sal

  Historia
  Vi har varit med ett tag

  - Det startade redan 1992 med en fast anställning på Sveriges Riksdag
  - 2002 startades Q enter och fortsatte arbeta med omröstningsutr. för konferens/tv/event
  - 2003 Första versionen av Plenum
  - 2008 AutoQ automatiserad webcast
  - 2009 Första versionen av iPhone/ipod appen
  - 2011 iPad app
  - 2015 första versionen av webbaserat gränssnitt till ledamöter
  - 2016 är vi framme i version 4 med mängder av funktionalitet
  - 2017 Ny version av Plenum administrationsklient